Kurumsal Kimlik Yönetimi

Adsız tasarım (10).png

Bir işletmenin, kurumun ya da kuruluşun kim ve/veya ne olduğunu anlamamızı
sağlayan yani tanıtıcı görsel göstergelerdir. Kurumsal kimlik, bir işletmenin /
kurumun kendini görsel ögelerle somutlaştırarak tanıtması ve imajoluşturması
açısından önemlidir.

Kurumsal Kimlik Yönetiminde İşletmelere Verdiğimiz Hizmetler

  • İşletmenin logosu yoksa veya değiştirilmesi gerekiyorsa logo çalışması yapılması. Firmanın eğer logosu varsa logonun dijitalleştirilmesi

  • İşletmenin internet sitesi ve sosyal medya hesapları yoksa açılması var ise iyileştirmelerinin ve revizelerinin yapılması.

  • Hedef kitleye uygun kurumsal görsel havuzunun oluşturulması.

  • İşletmenin kurumsal algısının güçlendirilmesi ve bütünleştirilmesinin sağlanması.

  • İşletmenin kurumsal imajının oluşturulup oturtularak hedef kitle ile bu imaj arasında bir bağ sağlanması.

  • İşletme içerisinde görsel kalite ile sağlanan imajın işletme kültürüne katkı sağlaması.