Marka Yönetimi

Adsız tasarım (16).png

Marka adının belirlenmesinden başlayarak etkili ve güçlü marka kişiliği ve
yönetimi yaratmaya kadar uzanan geniş bir kavramdır. Marka yönetiminde
hedef, fikir ve stratejiler yönetimi doğru sağlamak için en önemli verilerdir. Bir
marka değeri yaratabilme ve ürün ile hizmeti satabilmek için markanın yolculuk
sürecini doğru aşamalarla yönetmek gerekir.

Marka Yönetiminde İşletmelere Verdiğimiz Hizmetler

  • Marka Yönetimi sürecinde dünyada popüler birkaç konudan biri de 'Marka'nın hikayesidir.' Marka Hikayesi oluşturmak marka yönetiminin ilk hedefi olmalıdır.

  • Markanın mottosunun ve mesajının marka adı ile uyumlu olması. Görüldüğünde markanın akla geldiği, markayı çağrıştıran bir mesaj oluşturulması. Marka motto ve mesajının net, sade ve anlaşılabilir olması.

  • Rakiplerin sürekli izlenmesi ve bunun da göz önünde bulundurularak iş geliştirilmesi yapılması.

  • Reklam süreçlerindeki ihtiyaç duyulan içeriklerin hazırlanması. (Banner, poster vb.)

  • İnternet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan gönderilerin metin yönetiminin yapılması.

  • Dijital mecrada müşteri ve halkla ilişkiler konusunda doğru temaslarda bulunma desteği

  • İçeriklerde sürekliliğin sağlanması.